Zorgtechnologie

Specialistisch maatwerk

Specialistisch maatwerk

Onder zorgtechnologie verstaan we alle techniek die de zorg ondersteunt. Zorgtechnologie ondersteunt bijvoorbeeld bij het toezicht houden, het opvolgen van noodmeldingen en bij toegangscontrole. Energa vindt het belangrijk om te denken vanuit de zorgbehoefte van de mens. Energa zoekt de balans tussen technologie en de mens, tussen veiligheid en vrijheid.

zorgtechnologie slimme gebouwen

Zorgtechnologie van Energa

Op allerlei manieren kan de zorgtechnologie van Energa bijdragen aan de veiligheid en, comfort en zelfstandigheid. Bijvoorbeeld met een uitluistersysteem, leefstijlmonitoring, cameratoezicht, bewegingssensoren, dwaaldetectie (GPS) leefcirkels, slim incontinentiemateriaal of een slim matras. Innovatie in de zorg is onmogelijk zonder deze zorgtechnologie.

Wet zorg en dwang

De wet Zorg en Dwang verlangt dit maatwerk van ons en van de zorgorganisatie. De wet Zorg en Dwang geldt vanaf 1 januari 2020 en beschermt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychogeriatischische aandoening zoals dementie. In principe mogen zorgenverleners geen vrijheidsbeperking toepassen – er geldt dus een “Nee, tenzij”. Het kan zijn dat onvrijwillige zorg de enige uitkomst is om ernstig nadeel voor de client of zijn omgeving te voorkomen. Of het nu gaat over vrijwillige of onvrijwillige zorg, technologie kan ondersteunen. Maar bij het ontwerp en de installatie ervan dient men natuurlijk wel rekening te houden met deze nieuwe wet.

Dynamische leefcirkels

Meer vrijheid of juist vrijheidsbeperking is goed te management met dynamische leefcirkels ondersteund door slimme techniek. Leefcirkels zijn gebieden waar oudere met bijvoorbeeld dementie mogen komen. Een voorbeeld: signalen van polszenders bepalen welke deuren open of juist gesloten blijven. Zo vergroten leefcirkels het vrijheidsgevoel en voorkomen ze frustratie en onrust. Deze techniek draagt bij aan het recht van vrijheid van de client. Het is belangrijk dat deze technieken goed worden overgedragen aan de medewerkers van de zorgverleners.

Indien je een vrijblijvende advies of een offerte van ons wenst te ontvangen, neem dan contact op met een van onze adviseurs: 077-3545454

Onze diensten en producten voor slimme gebouwen

vriend in installatietechniek Energa

energa is uw

Vriend in installatietechniek

Als “vriend in installatietechniek” bestaat Energa uit een team van 50 regionale vakspecialisten in de elektrotechnische totaaltechniek.

Wij adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden elektrotechnische installaties in de sectoren utiliteit, zorg, onderwijs & overheid en transport & logistiek.

Energa streeft naar maatwerk voor iedere klant, zodat er betrouwbare, duurzame en kostenefficiënte installaties worden gerealiseerd. Onze mensen zijn vakspecialisten die zich blijven ontwikkelen, zodat wij onze klanten voorzien van het beste advies.