Onderhoud E-installaties

Zorgvuldig en snel

Zorgvuldig en snel

Met onderhoud E-installatie zorgt Energa dat de installaties van de klanten in goede conditie blijven. Periodiek onderhoud wordt vaak verplicht door de arbowet, verzekering en gemeentes. Door de E-installaties goed te onderhouden zorgen we voor een comfortabele leef- en werkomgeving.
onderhoud e-installaties

Onderhoudscontract

Met een onderhoudscontract worden de producten van de installatie gecontrolleerd, gereinigd, doorgemeten, ingesteld en (indien nodig) vervangen. Ook worden de onderdelen van de installatie bijgestuurd, updates uitgevoerd om de installatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Kosten onderhoudscontract

Het tarief van het onderhoudscontract is afhankelijk van het aantal componenten waaruit jouw installatie bestaat.

Indexering

Jaarlijks vind er een indexering plaats op de onderhoudscontracten conform de loonindex volgens het CBS voor technische installatiebedrijven.
vriend in installatietechniek Energa

energa is uw

Vriend in installatietechniek

Als “vriend in installatietechniek” bestaat Energa uit een team van 50 regionale vakspecialisten in de elektrotechnische totaaltechniek.

Wij adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden elektrotechnische installaties in de sectoren utiliteit, zorg, onderwijs & overheid en transport & logistiek.

Energa streeft naar maatwerk voor iedere klant, zodat er betrouwbare, duurzame en kostenefficiënte installaties worden gerealiseerd. Onze mensen zijn vakspecialisten die zich blijven ontwikkelen, zodat wij onze klanten voorzien van het beste advies.