een vriend in installatietechniek

Vacatures

Ons projectenteam is op zoek naar een CAD-engineer

Energa Elektra is een elektrotechnisch installatiebedrijf dat met 40 medewerkers voornamelijk werkzaam is in Noord en Midden Limburg, maar ook in aangrenzende regio’s. De dienstverlening biedt een breed scala aan activiteiten die zowel projectmatig als service- en onderhoudsgericht worden uitgevoerd. Ons bedrijf groeit en wij zijn dagelijks bezig met procesverbetering, samen met onze medewerkers!

Ons projectenteam wordt uitgebreid met een CAD-engineer.

Wat doe je als CAD-engineer bij Energa Elektra?

Als CAD-engineer ben je verantwoordelijk voor het maken van voorkomende deelontwerpen en detailontwerpen ten behoeve van technische installaties/systemen, het volgens aanwijzing en onder toezicht berekenen van grotere of gecompliceerde installaties, alsmede het vastleggen van de relevante gegevens en specificaties.  

Je maakt deel uit van de unit projecten en werkt binnen diverse projectteams.

Je werkveld bestaat uit elektra, data, beveiliging, telematica, domotica en gebouwen-automatisering binnen de markten utiliteit en industrie.

Je definieert en ontwerpt, aan de hand van bij de opdracht beschikbaar gestelde bestekgegevens, tekeningen, basisontwerpen de (werk)tekeningen en detailuitwerkingen.

Je voert de benodigde (controle)berekeningen uit, onder andere met betrekking tot belastbaarheid, capaciteiten, beveiliging, afmetingen, gewicht, en het voorbereiden van tekenwerk.

Het opstellen van materiaalspecificaties.

De CAD-engineer beheert en verwerkt het keuringscommentaar, respectievelijk modificaties en/of revisies op goedgekeurde ontwerpen en tekeningen.  Je beoordeelt interne wijzigingsvoorstellen en het verwerkt goedgekeurde wijzigingen.

Ben jij onze nieuwe CAD-engineer?

Neem dan contact op met Thijs Peters, unitmanager projecten via telefoon nummer 077-3030222, zodat we een kennismakingsgesprek kunnen hebben.

Ons projectenteam is op zoek naar een LEIDINGGEVEND MONTEUR.

Energa Elektra is een elektrotechnisch installatiebedrijf dat met 40 medewerkers voornamelijk werkzaam is in Noord en Midden Limburg, maar ook in aangrenzende regio’s. De dienstverlening biedt een breed scala aan activiteiten die zowel projectmatig als service- en onderhoudsgericht worden uitgevoerd.

Ons bedrijf groeit en wij zijn dagelijks bezig met procesverbetering, samen met onze medewerkers!

Ons projectenteam wordt uitgebreid met een LEIDINGGEVEND MONTEUR.

Wat doe je als leidinggevend monteur bij Energa Elektra?

Als leidinggevend monteur ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig (laten) uitvoeren van complex montage- en installatiewerk aan (delen van) grote installaties en het coördineren en leiden van de uitvoering.  

Je maakt deel uit van de unit projecten en werkt binnen diverse projectteams.

Je verricht zelfstandig complexe en/of specialistische montage werkzaamheden bij het aanleggen van installaties binnen vastgestelde begroting en tijdsbestek.

Het opstellen van detailplanningen voor en instructies geven aan de monteursgroep behoort ook tot jouw takenpakket.

Je toetst het uitgevoerde werk van de monteursgroep aan opdracht en planning en ziet toe op naleving VGWM-voorschriften.

Tevens behoort het opsporen van storingsbronnen en het uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden alsmede het hierover rapporteren aan de projectleiding tot de functie.

Je coördineert en geeft leiding aan de toegewezen groep monteurs inclusief het bevorderen van de werksfeer en motivatie onder andere door het individueel coachen van de monteurs in de groep.

Het voorbereiden van inbedrijfstellingen en het uitvoeren van testen en, in voorkomende gevallen zelf verzorgen van inbedrijfstellingen behoort tot jouw functie.

Je draagt zorg voor de aanvraag, aanvoer en juist gebruik van de voor het werk benodigde materialen en gereedschappen, evenals het verzorgen van registratie materiaalaanvoer, urenverantwoording en wijzigingen in onder handen werk.

Uiteraard voer je het werk uit overeenkomstig onze kwaliteits-, arbo- en veiligheidsnormen.  

Ben jij onze nieuwe leidinggevend monteur?

Neem dan contact op met Thijs Peters, unitmanager projecten via telefoon nummer 077-3030222, zodat we een kennismakingsgesprek kunnen hebben.