Energie label C

Voor kantoren

Energie label C voor kantoren

Het energielabel C wordt vanaf 2023 wettelijk verplicht gesteld voor kantoren groter dan 100m2. Met Energielabel C kun je aantonen dat je aan de opgestelde voorschriften van de overheid voldoet. Het is belangrijk om te onderzoeken of je aan de wettelijke eisen voldoet of dat er voor 2023 nog stappen ondernomen moeten worden. Als elektrotechnische totaalinstallateur voorzien wij u graag van een goed advies.
energie investeringsaftrek

Wat betekent Energielabel C kantoren

De algemene eis die aan dit label is verbonden is dat het bedrijfspand maximaal 225 kWh per m2 per jaar aan fossiele energie mag verbruiken. Een energielabel komt voort uit een Energie Prestatie Advies Utiliteit (EPA-U), waarmee je inzicht krijgt in het energieverbruik van je pand. Aan de hand van een EPA-U opname wordt er gekeken of het pand voldoet aan de eisen van energielabel C. Deze opname dient als basis om advies uit te brengen over de verbeteringen die nodig zijn om aan energielabel C te voldoen. Weet je niet of er voor jouw kantoorpand al een energielabel is? Zoek dan op de website www.ep-online.nl

Verplicht 2023

Maakt jouw gebouw deel uit van een Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument, of neemt de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties in je kantoor minder dan 50% van de gehele oppervlakte van het gebouw in beslag, dan hoef je hier geen rekening te houden met Energielabel C. Wanneer je in beide gevallen niet voldoet, dan ben je verplicht om vanaf 2023 minimaal over een energielabel C voor je pand te beschikken. Energielabel C is verplicht gesteld in het Energieakkoord uit 2013. Deze maatregel is namelijk nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen.

In 4 stappen naar label A,B of C

1. Vraag een energieprestatieadvies (EPA) + energielabel check aan

Om een beeld te krijgen van wat Energielabel C voor jou kan betekenen kun je een EPA aanvragen. Met dit zogeheten energieprestatieadvies krijg je inzicht in de stappen die de komende tijd nodig zijn. TIP: Vraag gelijk een energielabel check aan zodat je een idee hebt van de beginsituatie.

2. Verken de subsidiemogelijkheden

De overheid heeft verschillende subsidiemogelijkheden ingesteld om duurzaam ondernemen te stimuleren. Bekijk dus of je in aanmerking kan komen voor de subsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers (ISDE) en Stimuleringen Duurzame Energieproductie (SDE+) Meer weten over de subsidie mogelijkheden voor jouw situatie? Wij informeren je graag!

3. Laat de optimalisatie uitvoeren door Energa

Als elektrotechnische totaalinstallateur voeren wij optimalisaties voor je uit die nodig zijn voor het minimale Energielabel C. We zijn gespecialiseerd in het aanleggen van duurzame installaties. Hiermee verlaag je de energiebehoefte, bespaar je op totale energiekosten en draag je bij aan een beter millieu!

4. Laat een nieuw Energielabel opstellen.

Zodra de optimalisaties door ons zijn afgerond voldoe je aan de eisen van energielabel C. Vervolgens laat je een nieuw energielabel opstellen zodat je kunt aantonen dat jouw pand daadwerkelijk aan de eisen voldoet

Boetes en handhaving

Het bevoegd gezag, meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat, controleert op de aanwezigheid van het energielabel. Bij het ontbreken van een energielabel C of hoger zal het bevoegd gezag per situatie afwegen, welke handhavingsmaatregelingen noodzakelijk en wenselijk zijn. Naast een boete kunnen zij opleggen dat het kantoorgebouw niet meer gebruikt mag worden tot er een label C of hoger is afgegeven.

Zonder energielabel C mag een kantoorgebouw niet gebruikt worden. Dit heeft effect op zowel de eigenaar als de huurder van het pand. Ga daarom goed na welke partij bevoegd is om aan de energielabel verplichting te voldoen.

Subsidies (EIA)

Wanneer je optimalisaties laat uitvoeren ten behoeve van Energielabel C, kun je aanspraak maken op de Energieinvesteringsaftrek (EIA). Zo is er gemiddeld gezien al 11% bespaard door gebruik te maken van deze regeling. 
vriend in installatietechniek Energa

energa is uw

Vriend in installatietechniek

Als “vriend in installatietechniek” bestaat Energa uit een team van 50 regionale vakspecialisten in de elektrotechnische totaaltechniek.

Wij adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden elektrotechnische installaties in de sectoren utiliteit, zorg, onderwijs & overheid en transport & logistiek.

Energa streeft naar maatwerk voor iedere klant, zodat er betrouwbare, duurzame en kostenefficiënte installaties worden gerealiseerd. Onze mensen zijn vakspecialisten die zich blijven ontwikkelen, zodat wij onze klanten voorzien van het beste advies.