Aarding

Veiligheid voorop

Veiligheid voorop

Elektronica en apparaten rondom het gebouw moeten voorzien zijn van een aarde-aansluiting. Wanneer stroompunten niet (goed) geaard zijn kan dit voor levensgevaarlijke situaties zorgen. Daarom is het belangrijk dat je een goede aarding laat aanbrengen.

aarding

Hoe werkt aarding?

Aarding is het geleidend (“galvanisch”) verbinden van een object met aarde. De aarde kan als een geleider van praktisch onbeperkte capaciteit worden gezien. Het resultaat van aarding is dat het geaarde object daardoor een spanning krijgt van nul volt. Dit wordt de elektrische aarde genoemd.

Veiligheidsaarde
Een deugdelijke veiligheidsaarding bestaat uit een goed geleidende elektrische verbinding tussen aanraakbare metalen delen die bij een defect onder spanning kunnen komen te staan, en de aarde. Bij een isolatiedefect zal hierdoor een stroom door deze aardverbinding gaan lopen, en dat voorkomt dat de stroom door het lichaam van de gebruiker naar de aarde zou gaan vloeien. Bij een grote aardlekstroom zal een smeltveiligheid of installatieautomaat in werking treden en de spanning afschakelen, waarna er geen gevaar meer is te duchten. Als er sprake is van een kleine aardlekstroom, kleiner dan de nominale waarde van de smeltveiligheid of installatieautomaat, schakelt deze niet af. Er zal dan een stroom door de aarddraad blijven lopen, en dit voorkomt dat er op het voorwerp een gevaarlijke spanning komt te staan.

Aardverbinding
De aardverbinding bestaat doorgaans uit een aarddraad, die parallel aan de stroomvoerende draden loopt. Als deze is voorzien van isolatie, dan is die in Europa volgens afspraak geel/groen van kleur. Deze aardverbinding maakt door middel van een aardelektrode contact met de (elektrische) aarde. Dit gebeurt ook in de elektrische centrale. Zo staan alle individuele installaties via de aarde met elkaar in contact, en dat voorkomt dat er gevaarlijke spanningen kunnen optreden tussen verschillende installaties onderling.

Vroeger deed hoofdzakelijk het ondergrondse waterleidingnet dienst als aardelektrode. Aarding via de waterleiding voldeed goed. Door de toepassing van steeds meer (niet-geleidende) kunststof waterleidingsbuizen is deze manier van aarding onbruikbaar geworden. Tegenwoordig gebruikt men doorgaans in de grond gedreven aardelektrodes van koper of zwaar verzinkt staal.

Verschillende aardingssystemen

Er zijn drie verschillende systemen om een gebouw te aarden:

  • TT-aardingssyteem: rechstreeks geaard door middel van aardelektrode.
  • TN-aardingsysteem: verbonden met de aarde via de geaarde beschermingsgeleider van het verdeelnet.
  • IT aardingssysteem: rechstreeks geaard door middel van aardelektrode, waarbij alle actieve delen ten opzichte van de aarde geïsoleerd zijn.

De eerste letter geeft de relatie tussen verdeelnet en de aarde. De tweede letter zegt wat over de relatie tussen de elektrische installatie en de aarde. BIJ het TN-systeem kan er eventueel een derde letter bijkomen. deze bepaalt de uitvoering van de nulleider en de beschermleiding.

S – De nulleider en de aardgeleider worden uitgevoerd als afzonderlijke geleiders.
C – Eén geleider vervult de functie van aardgeleider en nulleider

Testen van de aardlekschakelaars

Test je aarlekschakelaar tenminste twee keer per jaar door de testknop in te drukken. Bijvoorbeeld wanneer je de klok verzet.

vriend in installatietechniek Energa

energa is uw

Vriend in installatietechniek

Als “vriend in installatietechniek” bestaat Energa uit een team van 50 regionale vakspecialisten in de elektrotechnische totaaltechniek.

Wij adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden elektrotechnische installaties in de sectoren utiliteit, zorg, onderwijs & overheid en transport & logistiek.

Energa streeft naar maatwerk voor iedere klant, zodat er betrouwbare, duurzame en kostenefficiënte installaties worden gerealiseerd. Onze mensen zijn vakspecialisten die zich blijven ontwikkelen, zodat wij onze klanten voorzien van het beste advies.