Overspanningsbeveiliging

Volgens NPR8110:2014

Bij Energa begrijpen we het belang van het beschermen van uw elektrische installaties tegen ongewenste overspanning. Met onze expertise en geavanceerde oplossingen bieden we betrouwbare en effectieve beveiliging voor uw systemen. Geheel volgens de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR8110:2014.

Overspanningen kunnen ontstaan door blikseminslagen, schakelhandelingen of andere oorzaken, en kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan elektronische apparatuur en installaties. Met de juiste overspanningsbeveiliging kunnen deze risico’s worden geminimaliseerd en de continuïteit van uw bedrijfsprocessen worden gewaarborgd.

overspanningsbeveiliging

Bliksembeveiliging

Niet alleen een directe blikseminslag of een blikseminslag in de omgeving kan tot overspanning in uw installatie leiden. Ook schakelacties in het voedende net, aanloopstromen van motoren en netvervuiling kunnen een oorzaak zijn van een overspanning. Daarom bestaat overspanningsbeveiliging uit meer onderdelen dan een daknet met afleiders.

Overspanning

Overspanning is een korte, hoge spanningspiek. Een te hoge spanningspiek is schadelijk voor de installatie en de daarop aangesloten apparatuur.

Potentiaalvereffening

Om het overspanningsprobleem tot een minimum te beperken zijn diverse technische mogelijkheden beschikbaar. De belangrijkste mogelijkheid is potentiaalvereffening. Potentiaalvereffening draagt bij aan het afvloeien van bliksem- en inductiestromen. Belangrijk is dat zowel de delen met en zonder spanning worden aangesloten op de potentiaalvereffening.

Overspanningsbeveiling

Actieve geleiders moeten via een overspanningsbeveiliging worden aangesloten op de potentiaalvereffening. De keuze van overspanningsbeveiligingen en de plaats waar deze moet worden ingezet is afhankelijk van het niveau waartegen moet worden beveiligd. Ook is het belangrijk bij het bepalen van het type overspanningsbeveiliging dat de restspanning achter de afleider afgestemd is op de gevoeligheid van de installatie en de aangesloten apparatuur op dat punt van de installatie.
zijn diverse technische mogelijkheden beschikbaar. De belangrijkste mogelijkheid is potentiaalvereffening. Potentiaalvereffening draagt bij aan het afvloeien van bliksem- en inductiestromen. Belangrijk is dat zowel de delen met en zonder spanning worden aangesloten op de potentiaalvereffening.

Type 1 (grof)

Type 1 beveiliging moet in de buurt van van een uitwendige blikseminstallatie op LPZ (lightning protection zone) 0-1 worden geplaatst. Dit is doorgaans de hoofdverdeler waarbij de stoothoudspanningvan 4KV niet overschreden mag worden.

Type 2 (midden)

Type 2 beveiliging moet toegepast worden in de verdeler waar afgaande eindgroepen zijn gesitueerd. Dit is LPZ 1-2. Sowieso in de onderverdeler, maar soms ook de hoofdverdeler vanwege de aanwezigheid van eindgroepen. Hier mag de stoothoudspanning van 2,5KV niet overschreden worden.

Type 3 (fijn)

Type 3 (fijn) beveiligingen worden zo dicht mogelijk tegen de LPZ3 gebruiker geplaatst om eventuele inductieve koppeling op de bekabeling tussen de verdeler en de verbuiker te vereffenen. Hierbij wordt de restspanning naar maximaal 1,5KV teruggebracht.
Schermafbeelding202021 02 0820om2017.17.52

energa is uw

Vriend in installatietechniek

Als “vriend in installatietechniek” bestaat Energa uit een team van 50 regionale vakspecialisten in de elektrotechnische totaaltechniek.

Wij adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden elektrotechnische installaties in de sectoren utiliteit, zorg, onderwijs & overheid en transport & logistiek.

Energa streeft naar maatwerk voor iedere klant, zodat er betrouwbare, duurzame en kostenefficiënte installaties worden gerealiseerd. Onze mensen zijn vakspecialisten die zich blijven ontwikkelen, zodat wij onze klanten voorzien van het beste advies.