Energiemonitoring

Energiemanagement volgens klimaatakkoord

Energiemanagement volgens klimaatakkoord

Energa ondersteunt bij het toepassen van energiebesparende maatregelen. Bij het treffen van energiebesparende maatregelingen speelt energiemonitoring en energiemanagement een belangrijke rol. Energiemanagement omvat alle activiteiten voor het zo efficiënt mogelijk inrichten van de energiehuishouding van een gebouw.

1. Start met energiemeting

Energa maakt het energieverbruik inzichtelijk met behulp van energiemeters. Met behulp van kWh-meters en poweranalysers in combinatie met stroomtrafo's kunnen we het energieverbruik in een gebouw meten. Vervolgens is de keuze aan onze klant. Ga je handmatig uitlezen of maak je gebruik van een energiemonitoringstool?

2. Energiemonitoring

Door middel van metingen heb je inzicht hoe je energieverbruik is opgedeeld. Een lokaal toegankelijke energiemonitoringstool verzamelt en visualiseert alle data direct. Hierdoor kun je zien hoeveel energie in een ruimte verbruikt wordt en welke apparaten of systemen daaraan bijdragen.

3. Optimaliseer naar aanleiding van resultaten

Op basis van de gegevens kunnen we conclusies trekken en eventueel acties ondernemen, zoals TL-verlichting omzetten naar LED of inteligente schakelsystemen toepassen voor de verlichting.

Nieuwe inzichten en een positief rendement

Er is een hoop winst te halen op energieverbruik door installaties simpelweg goed in te richten en aanvullende maatregelen te nemen als de situatie erom vraagt. Het voorkomt stijgende energiekosten, gaat onnodig vebruik tegen en vergoot de energieprestatie. Uiteindelijk levert energiemanagement op lange termijn nieuwe inzichten en een positief rendement op. Om die reden zou energiemanagement een vast onderdeel moeten uitmaken van het facilitaire takenpakket binnen bedrijven.

Indien je een vrijblijvende advies of een offerte van ons wenst te ontvangen, neem dan contact op met een van onze adviseurs: 077-3545454

Onze diensten en producten voor slimme gebouwen

Vriend in installatietechniek

Als "vriend in installatietechniek" bestaat Energa uit een team van 50 regionale vakspecialisten in de elektrotechnische totaaltechniek.

Wij adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden elektrotechnische installaties in de sectoren utiliteit, zorg, onderwijs & overheid en transport & logistiek.

Energa streeft naar maatwerk voor iedere klant, zodat er betrouwbare, duurzame en kostenefficiënte installaties worden gerealiseerd. Onze mensen zijn vakspecialisten die zich blijven ontwikkelen, zodat wij onze klanten voorzien van het beste advies.